LeadPlus Việt Nam

LeadPlus Việt Nam

  • LeadPlus Việt Nam được thành lập vào năm 2018 với chức năng chính là một bộ phận DevOps chịu trách nhiệm vận hành dịch vụ Inbound Marketing và công cụ MA được cung cấp bởi LeadPlus Japan Co., Ltd.
  • Với đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm, chúng tôi đã và đang vận hành hàng loạt các hệ thống Digital Marketing cho những khách hàng lớn tại Nhật Bản.
  • Chúng tôi đóng góp cho sự tăng trưởng của khách hàng bằng cách ứng dụng AI/Machine learning để phát triển những phần mềm cải thiện tính hiệu quả trong lĩnh vực Digital Marketing.

Dịch vụ

Inbound Marketing

Inbound Marketing

Vận hành Marketing Automation

Vận hành Marketing Automation

Phát triển phần mềm

Phát triển phần mềm

Được công nhận bởi những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Inbound Marketing

Được công nhận bởi những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Inbound Marketing

LeadPlus được chứng nhận là đối tác Kim cương của HubSpot, đơn vị cung cấp phần mềm Inbound Marketing.

Hầu hết các khách hàng tại LeadPlus đều sử dụng HubSpot. Là một trong những đối tác lớn cùng với sự kết hợp chặt chẽ với HubSpot Japan chúng tôi đang đóng góp cho sự tăng trưởng của khách hàng.

Khách hàng của chúng tôi

Microsoft
Oracle Netsuite
SINT
V-Cube
CITRIX
tripwire
Pasona Tquila
Intelligent Model
MAPR
Leisure
kddi
Yamato

Giới thiệu về LeadPlus Vietnam